top of page

Brandskyddskompaniet är din partner inom brandskydd i Stockholm. Vi tillhandahåller skräddarsydda och omfattande lösningar som skyddar din fastighet mot brandrisker. Vårt team av experter specialiserar sig på att implementera effektiva åtgärder som brandinklädnad, brandtätning och brandskyddsmålning. Låt oss hjälpa dig att investera i säkerheten för din fastighet och skapa en tryggare miljö!

Brandskydd i Stockholm är vår specialitet

Vi tillhandahåller tjänster inom brandskydd i Stockholm, en stad med såväl moderna som historiska byggnader. Varje fastighet kräver en skräddarsydd lösning för att minska brandriskerna. Detta gäller oavsett om det rör sig om en bostad, ett kontor eller en industrifastighet. Vårt hängivna team i huvudstaden förstår dessa unika behov och erbjuder brandskyddslösningar som anpassas till varje fastighet och dess förutsättningar.

Brandskydd i Stockholm

Brandskydd Stockholm

Peter Lindqvist

Verksamhetsansvarig

Telefon:  072-320 30 27

Kontakt

Dessa är några exempel på tjänster som vi tillhandahåller inom kategorin brandskydd i Stockholm:

 

  • Brandinklädnad. Vi använder en modern teknik för att säkerställa att din fastighet har den högsta möjliga motståndskraften mot eld. Genom att klä in byggnader med brandsäkra material minskar vi risken för kollaps av fastighetens stomme. Därigenom bidrar vi till att skapa en tryggare och säkrare miljö.

  • Brandtätning. Det är viktigt att förhindra spridningen av eld och rök mellan olika delar av en byggnad. Vårt team ser till så att alla potentiella riskområden är förseglade. På så vis skapas en säkrare och mer kontrollerad miljö i händelse av en brand.

  • Brandskyddsmålning. Denna tjänst kombinerar estetik med säkerhet. Vi erbjuder ett brett utbud av brandsäkra färger och ytbehandlingar. Dessa ser inte bara bra ut utan ger också ett viktigt skydd vid en eventuell brand.

En viktig investering för alla fastighetsägare

Alla typer av fastighetsägare bör investera i passivt brandskydd, oavsett fastighetens storlek, typ och användningsområde. Detta gäller oavsett om du äger en bostadsfastighet, kommersiell fastighet, industriell anläggning eller offentlig byggnad. I grund och botten är detta en grundläggande del av ansvarsfull fastighetsförvaltning, och det bör prioriteras av alla fastighetsägare för att garantera säkerheten för människor och egendom.

Exempel på tjänster som vi tillhandahåller

Brandskydd i Stockholm

Vi utför även brandskydd i 

Vad menas med passivt brandskydd?

Passivt brandskydd innebär att man vidtar åtgärder för att förebygga spridning, begränsa och hantera brandrisker. Detta arbete innefattar flera olika tjänster som syftar till att skydda människor, fastigheter och miljön från brandskador.

Hur skräddarsyr ni era lösningar inom brandskydd i Stockholm för olika fastigheter?

Vårt team genomför grundliga riskanalyser för varje fastighet. De analyserar byggnadens struktur, material, användningsområden och befintliga brandcellsgränser. Därefter utformar vi en skräddarsydd lösning som är anpassad för fastigheten.

Bör jag investera i passivt brandskydd för min fastighet?

Absolut, det är viktigt för alla fastighetsägare att investera i brandskydd! Genom att göra detta skyddar du inte bara fastigheten och dess värde – du värnar även om de som bor eller arbetar i byggnaden. Därför är detta en viktig del av fastighetsförvaltningen.

Hur ofta behöver brandskyddsåtgärder underhållas eller uppdateras?

För att säkerställa maximal effektivitet och säkerhet rekommenderar vi en årlig genomgång av brandskyddet samt årligt underhåll. Dessa regelbundna kontroller hjälper till att identifiera och åtgärda eventuella problem innan de utgör en risk.

Vanliga frågor om brandskydd

bottom of page