top of page

Brandskyddskompaniet SBG AB ska leverera produkter, tjänster och systemlösningar som tillfredsställer uppdragsgivarens samt våra egna krav och förväntningar

Kvalitet & Miljö

 • Efterleva gällande förordningar och lagar på miljöområdet

 • Kontinuerlig förbättring i miljö- och kvalitetsarbetet

 • Strukturerat arbetssätt som förebygger föroreningar

 • Aktivt bevaka nya kunskaper på miljöområdet i syfte att minimera negativ miljöpåverkan

 • Aktivt vidareutbilda samt uppmuntra personal att agera miljövänligt.

 • Restprodukter och avfall källsorteras och farligt avfall återtas till återvinning

 • Minimera och hushålla på energi och transporter i möjligast mån

 • Ta hänsyn till människor och natur

Brandskyddskompaniet SBG AB skall i producentledet verka för miljömedveten produktutveckling. Företaget använder Svanen miljömärkta produkter.

Detta utför vi genom

På arbetsplatsen har samtliga anställda

 • Skydds och Varselklädsel för yrkesbruk

 • Skyddsglasögon

 • Skyddshjälm

 • Skyddshandskar

 • Skyddsskor

 • ID06

Peter Lindqvist

Verksamhetsansvarig

Telefon:  072-320 30 27

Kontakt

Våra tjänster

bottom of page