top of page

Brandskyddskompaniet är din expert på brandtätning i Stockholm. Vi erbjuder tjänster som hjälper dig att säkerställa maximalt brandskydd för din fastighet. Vår expertis ligger i att förse våra kunder med skräddarsydda lösningar som effektivt förhindrar spridning av eld och rök i byggnader.

Varför är brandtätning viktigt?

Brandtätning är en process som är viktig för att bibehålla en byggnads integritet och säkerhet. När vi utför denna tjänst ser vi till att täta håligheter och liknande i väggar, golv och tak. Detta görs för att förhindra att eld och rök sprider sig mellan olika delar av byggnaden. Genom effektiv tätning kan vi erbjuda en hög nivå av skydd mot spridning av bränder. Detta är viktigt för att säkerställa säkerheten för de personer som vistas i fastigheten så människor hinner evakueras i händelse av brand.

Brandtätning i Stockholm

Brandtätning Stockholm

Peter Lindqvist

Verksamhetsansvarig

Telefon:  072-320 30 27

Kontakt

Vi utför brandtätning i Stockholm

Vi specialiserar oss på att utföra brandtätning i Stockholm. Vi använder avancerade material som expanderar vid höga temperaturer och skapar en tät barriär som skyddar mot eld och rök. Vårt team väljer rätt material och metoder utifrån er byggnads specifika behov.

 

Vår expertis på detta område säkerställer att varje projekt utförs med högsta möjliga precision. Vi följer strikta branschstandarder och gällande lagstiftning för att försäkra oss om att ditt brandskydd är i toppklass.

 

Det är nödvändigt att inspektion och underhåll sker regelbundet, för att skyddet ska behålla sin effekt. Vi erbjuder oss att kontinuerligt säkerställa att ditt brandskydd är intakt och tillförlitligt.

Fördelarna med vår tjänst

De främsta fördelarna med att anlita Brandskyddskompaniet är att vi har:

 

  • Anpassade lösningar. Vi erbjuder lösningar som är specifikt anpassade för din fastighet.

  • Kompetent personal. Våra tekniker är välutbildade och kunniga samt har gedigen erfarenhet av att utföra brandtätning i Stockholm.

  • Hållbara metoder. Vi fokuserar på hållbarhet och har miljön i fokus när vi utför våra tjänster.

Professionell Brandtätning i Stockholm 

Brandtätning i Stockholm

Vi utför även brandtätning i 

Hur gör ni för att brandtäta en fastighet?

Arbetet med att brandtäta går ut på att täta öppningar i byggnader med hjälp av speciella material som förhindrar spridning av eld och rök. Genom att göra detta skapar man en säker barriär som skyddar mot spridning av brand och bidrar till byggnadens övergripande brandskydd.

Hur ofta behöver en brandtätning utföras?

En brandtätning bör regelbundet inspekteras och underhållas för att dess effektivitet ska kunna säkerställas. Vi rekommenderar att du bokar en årlig kontroll för att garantera optimalt skydd.

Är det nödvändigt att brandtäta alla typer av byggnader?

Ja, det är viktigt att brandtäta alla byggnader, oavsett storlek och vad den används för. Detta för att förhindra brandspridning och skydda de personer som vistas i byggnaden.

Hur lång tid tar det?

Tidsåtgången för en brandtätning i Stockholm varierar beroende på byggnadens storlek och komplexitet. Kontakta oss för att få en tidsuppskattning utifrån din fastighet och dess unika egenskaper.

Vanliga frågor om brandtätning

bottom of page