top of page

I Stockholm har varje byggnad sin unika arkitektur och historia, och därför är det viktigt att skydda dem mot bränder. Vi specialiserar oss på brandskyddsmålning i Stockholm och skyddar din fastighet med hjälp av brandhämmande färger och beläggningar. Vår expertis garanterar inte bara säkerheten för fastigheten utan även för de personer som bor eller verkar i den.

Vi utför brandskyddsmålning i Stockholm

Brandskyddsmålning är en av de mest effektiva metoderna för att förlänga byggnadernas  utrymmningstid. Genom att använda speciella färger och behandlingar kan vi avsevärt öka motståndskraften hos byggnadsmaterial mot eld. Vi är också medvetna om att varje fastighet i huvudstaden har sitt specifika behov när det kommer till brandskydd. Därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar som passar just din fastighet och dess karaktär och säkerhetskrav.

Brandskyddsmålning i Stockholm

Brandskyddsmålning stockholm

Peter Lindqvist

Verksamhetsansvarig

Telefon:  072-320 30 27

Kontakt

Det är viktigt med brandskyddsmålning för att minimera risken för att en eventuell brand får byggnaden att kollapsa. Målningen kan fördröja kollpasen av stålkonstruktionen och därmed spara såväl liv som tid och pengar.

 

Denna tjänst är särskilt aktuell i följande scenarier:

 

  • Vid nybyggnation eller renovering. När en byggnad uppförs eller en befintlig fastighet renoveras är det ett utmärkt tillfälle att uppdatera brandskyddsmålningen.

  • Efter en säkerhetsrevision. Om en säkerhetsgranskning avslöjar brister i brandskyddet är det på sin plats att stärka skyddet.

  • För äldre byggnader. Detta gäller särskilt i äldre fastigheter som kanske inte uppfyller aktuella brandskyddskrav.

  • Vid lagändringar. Om det sker ändringar i lagstiftningen gällande brandsäkerhet kan det krävas en uppdatering av skyddet.

  • I samband med regelbundet underhåll. Denna tjänst bör även vara en naturlig del av det kontinuerliga underhållet av en fastighet.

Det är viktigt att ta brandrisken på allvar

Det är viktigt att ta brandrisken på största allvar, inte bara för att skydda egendom utan även för att rädda liv. Bränder kan snabbt sprida sig och orsaka omfattande skador, permanenta personskador och till och med dödsfall. Genom att vidta förebyggande åtgärder som exempelvis brandskyddsmålning kan vi signifikant minska dessa risker. På så vis kan vi bidra till att skapa en tryggare miljö för alla inblandade.

Minimera risken för att en brand får byggnaden att kollapsa

Brandskyddsmålning i Stockholm

Vi utför även brandskyddsmålning i 

Hur länge håller en brandskyddsmålning?

Den exakta livslängden kan variera beroende på ytan och typ av material. Generellt sett håller den dock i flera år. Regelbunden kontroll rekommenderas för att säkerställa bästa möjliga skydd mot bränder.

Hur snabbt kan ni påbörja en brandskyddsmålning i Stockholm?

Vår flexibilitet och lokala närvaro i huvudstaden gör att vi kan påbörja ett projekt relativt snabbt efter den första kontakten och utförd behovsanalys. Kontakta oss för att diskutera ditt unika behov av brandskyddsmålning i Stockholm!

Vad kostar brandskyddsmålning i Stockholm?

Kostnaden för denna tjänst varierar beroende på flera olika faktorer, såsom fastighetens storlek, typen av material som ska målas och projektets komplexitet. För en exakt prisuppgift rekommenderar vi att du bokar en personlig konsultation.

Vad skiljer er från andra leverantörer av brandskyddsmålning?

Kombinationen av lokal expertis, skräddarsydda lösningar och vårt engagemang för miljön gör oss unika inom brandskyddsmålning i Stockholm. Hör gärna av dig för mer information eller för att boka en konsultation!

Vanliga frågor om brandskyddsmålning

bottom of page