top of page

Är du i behov av brandinklädnad i Stockholm? Brandskyddskompaniet är din pålitliga partner inom brandskydd i huvudstaden. Med vårt expertteam och vår omfattande erfarenhet säkerställer vi att din fastighet har ett starkt skydd mot brandrisker. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som uppfyller branschstandarder och lagkrav.

Brandinklädnad i Stockholm

Brandinklädnad Stockholm

Peter Lindqvist

Verksamhetsansvarig

Telefon:  072-320 30 27

Kontakt

Vi specialiserar oss på att utföra brandinklädnad i Stockholm. När du anlitar oss kan du vara säker på att:

 

  • Vi använder högkvalitativa material och metoder. Vi använder endast de bästa materialen när vi utför denna tjänst. På så vis garanterar vi högsta möjliga brandsäkerhet för din fastighet. Våra metoder är beprövade och vi använder oss av de senaste innovationerna inom brandsäkerhet.

  • Våra specialister är experter på att montera. Vårt team av montörer har en omfattande erfarenhet av brandinklädnad i Stockholm. De är välutbildade i att hantera alla typer av fastigheter, från bostäder till kommersiella byggnader.

  • Vi erbjuder regelbundna kontroller och underhåll. Vi erbjuder regelbundna kontroller och underhållstjänster för att säkerställa att ditt brandskydd är i toppskick. Detta är avgörande för att bibehålla en hög skyddsnivå mot bränder.

Skydda människoliv och egendom

Som fastighetsägare är det ditt ansvar att säkerställa att din fastighet är så säker som möjligt för de personer som använder den. Därför bör du investera i brandinklädnad för att förhindra kollaps av fastighetens stomme. Detta är särskilt viktigt i flerfamiljshus eller kommersiella byggnader, där en brand kan påverka ett stort antal människor såväl som stora värden.

 

Många försäkringsbolag uppmuntrar eller kräver denna typ av brandskyddsåtgärder. De kan ofta erbjuda bättre försäkringsvillkor eller lägre premie om du skyddar din fastighet på detta sätt. Minimera skador och förluster

Genom att fördröja kollaps av byggnadens stomme ges mer tid för evakuering. Dessutom ökar möjligheterna för räddningstjänsten att komma fram i tid och effektivt hantera situationen. Detta kan i hög grad minska det totala omfånget av skadan vid en eventuell brand och därmed minska de ekonomiska förlusterna.

 

Dessutom skyddas byggnadens viktiga strukturella delar, som stål och betong, från de höga temperaturer som uppstår vid en brand. Detta kan vara avgörande för att förhindra att byggnaden kollapsar i branden.

Anlita oss för brandinklädnad i Stockholm

Brandinklädnad i Stockholm

Vi utför även brandinklädnad i 

Vad innebär brandinklädnad?

Det innebär att man klär in byggnadsdelar med brandresistenta material. Det görs för att förhindra att byggnaden kollapsar. Detta är viktigt att göra i fastigheter med stål för att skydda dem mot kollapser.

Hur ofta behöver en brandinklädnad underhållas?

Det är rekommenderat med regelbundet underhåll på årsbasis för att säkerställa att fastighetens brandinklädnad är effektiv.

Hur lång tid tar en installation av brandinklädnad i Stockholm?

Monteringstiden varierar beroende på byggnadens storlek och komplexitet. Vi strävar efter att arbeta effektivt när vi utför brandinklädnad i Stockholm, samtidigt som vi upprätthåller högsta möjliga kvalitetsstandard.

Anpassas denna tjänst för olika typer av byggnader?

Ja, när vi utför denna tjänst anpassar vi den efter byggnadens specifika behov och egenskaper. Detta gäller oavsett om arbetet utförs i en bostad eller i en kommersiell fastighet.

Vanliga frågor om brandinklädnad

bottom of page