top of page

När du behöver brandisolering i Stockholm är Brandskyddskompaniet ett pålitligt val. Vi erbjuder högkvalitativa lösningar som skyddar din fastighet mot bränder. Med vår expertis och erfarenhet säkerställer vi att din bostadsfastighet eller företagsfastighet är säker och uppfyller alla brandskyddskrav.

Brandskyddsisolering i Stockholm

Brandskyddsisolering Stockholm

Peter Lindqvist

Verksamhetsansvarig

Telefon:  072-320 30 27

Kontakt

När vi utför brandisolering i Stockholm går arbetet till på följande vis:

 

  1. Initial konsultation. Vi börjar med en noggrann utvärdering av dina behov och fastighetens specifika förutsättningar.

  2. Anpassning av lösning. Varje fastighet är unik. Vi tar fram skräddarsydda lösningar som passar just ditt behov och din budget.

  3. Professionell montering. Våra experter genomför monteringen på ett effektivt och säkert sätt. Vi eftersträvar att utföra arbetet med minimal störning av din dagliga verksamhet.

  4. Regelbunden kontroll och service. Vi erbjuder regelbundet underhåll och service för att säkerställa att din fastighet alltid har en optimal isolering mot bränder.

Vi använder flera skikt av brandsäkra material

Vi isolerar fastigheter mot bränder genom att använda beprövade metoder som involverar flera skikt av brandsäkra material. Denna process innebär att vi skapar effektiva barriärer för att maximera skyddet mot kollaps av fastighetens stålkonsturktion. Detta görs med hjälp av applicering av brandskyddsfärg på stålkonstruktioner samt träbalkar.

Därför är det viktigt att isolera mot bränder

Det finns flera olika skäl till att det är viktigt att isolera fastigheter mot bränder. Du kan bland annat vilja göra detta för att:

 

  • Skapa ett effektivt brandskydd. Brandisolering är en viktig del av den övergripande brandsäkerheten i en fastighet. Genom att isolera byggnadselement kan vi förbättra deras motståndskraft mot eld och ge mer tid för evakuering och räddningsinsatser i händelse av brand.

  • Uppfylla lagstadgade krav. I Sverige finns det strikta krav på brandisolering. Vi ser till att din fastighet inte bara är säker utan att den också följer alla lagar och förordningar.

Vår process för brandisolering i Stockholm

Brandisolering Stockholm

Vi utför även brandisolering i 

Vad är brandisolering?

Brandisolering är en process där material med hög motståndskraft mot eld används för att skydda byggnadskonstruktionen. Detta görs för att minska risken för kollaps av byggnadens stomme.

Hur lång tid tar en brandisolering?

Installationstiden varierar beroende på projektets omfattning. Efter en initial bedömning kan vi ge dig en uppskattning av tidsåtgången för just ditt projekt.

Finns det lagkrav på brandisolering i Stockholm?

Ja, det finns specifika lagkrav som rör brandisolering i Stockholm och Sverige i stort. Dessa reglerar bland annat vilka material som får användas och hur de ska installeras. Våra lösningar är utformade för att uppfylla dessa krav och säkerställa att din fastighet är säker.

Kan jag göra min fastighet mer energieffektiv med brandisolering?

Ja, utöver att erbjuda ett brandskydd kan vår isolering även bidra till en förbättrad energieffektivitet, genom att minska värmeförlusterna. Genom att investera i brandisolering kan du på så vis även sänka dina energikostnader.

Vanliga frågor om brandisolering

bottom of page