Brandtätning

Brandtätning Stockholm

Brandtätning utgör ett kostnadseffektivt brandskydd mellan brandceller genom att stänga inne branden.

Brandtätning behövs för att säkra brandcellsgränser

Brandspridning mellan våningsplan och längs ventilations- och kabelstråk innebär stor brandfara i fastigheter. Brandtätning utförs enligt rådande brandklass på samtliga installationer i bjälklag, väggar och schakt.

Brandskyddskompaniet SBG AB hjälper byggföretag och fastighetsbolag med allt inom brandtätning i Stockholm som

  • Genomföringar

Svaga punkter som kabel och rörgenomföringar tätas och ska ha ett   brandmotstånd som motsvarar den brandtekniska klassen i fastigheten.

  • Brandtätning av Schakt

Schaktgjutning av installationschakt.

  • Efterdragningar i Brandtätning

Montering av brandklassade rör och genomföringar i tätningar för att           underlätta t.ex. efterdragningar av el

Ring Brandskyddskompaniet SBG AB idag för hjälp och frågor inom Brandtätning i Stor-Stockholm med omnejd.